|
Quick Contact
+123 456 5532

Elbil eller hybrid – eller kanskje bensinbil?

Når man skal kjøpe bil i dagens marked, er det flere hensyn å ta enn før. Ulike typer biler har ulike former for skatteregler, og noen biler gir praktiske fordeler fordi stat og kommune skiller mellom elbil, hybrid og tradisjonelle biler som går på bensin eller diesel. Men hva lønner seg egentlig rent økonomisk?

Elbil best for de fleste

Dersom vi holder oss til en rent økonomisk analyse, er det nok liten tvil om at elbil som oftest vil være svært gunstig. Det er ikke engangsavgift på elbiler, og enn så lenge heller ikke moms. Totalt sett gir dette kombinert med lave forbruksutgifter svært billig bilhold, som man nesten ikke er vant til her i Norge.

Det som imidlertid er litt uforutsigbart er hvordan en eventuell merverdiavgift på elbiler vil slå ut. Dette vil selvfølgelig gjøre bilen noe mindre konkurransedyktig når den skal selges igjen, dersom det kommer et slikt påslag.

Man skal også tenke over hvor stor rekkevidde man egentlig trenger. Dersom du har bruk for mer enn 250–300 km rekkevidde kan det godt hende at hybrid eller konvensjonell bil passer bedre. I de store byene er det imidlertid veldig stor fordel med elbil. Her får du ikke bare avgiftsfordelene, men også anledning til å slippe trafikken (bruke kollektivfelt) og bompengene.

Vurder også ladbar hybrid

For mange vil en ladbar hybrid være et godt alternativ. Her trenger du ikke lade, men kan gjøre det hvis du vil og har tid. Dermed kan du spare mye på forbruket, samtidig som du ikke trenger å tenke så mye på rekkevidden. Uansett vil også dette ha en miljøeffekt som utfordrer de konvensjonelle bilene.

Bjornstadbil.no sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Bjornstadbil.nologin form


epsilon