|
Quick Contact
+123 456 5532

Hybridbiler

Dersom du ikke helt er klar for spranget fra bensinbil til elbil, men likevel ønsker å bevege deg i den retningen, kan en hybrid være løsningen for deg. Dette har så mange nordmenn innsett at hybridbiler i dag er i sterk vekst og i dag utgjør rundt 30 % av det norske markedet. Som vi skal se i denne artikkelen, er imidlertid «hybrid» en veldig generell betegnelse. Det finnes nemlig mange forskjellige typer hybridbiler.

Hva er en hybrid?

Ordet hybrid kjente vi tidligere mest fra biologien, som en blandingsrase når det gjelder enten planter eller dyr. Nå har etter hvert ordet hybrid blitt mest brukt for å omtale en type bil som har to ulike motorer, den ene en elektrisk motor og den andre en forbrenningsmotor – for eksempel en bensinmotor. Poenget med en slik bil er at man kan veksle mellom å bruke de to motorene. I noen tilfeller kan man også bruke begge motorene samtidig. Men det sentrale er at man bruker energi på tvers, ved at batteriene i elmotoren lades når den andre motoren er i aksjon. I situasjoner som trenger lite kraft, vil man dermed kunne bruke elmotoren.

Bensinmotoren (eller eventuelt diesel) som man finner i en slik hybrid er vanligvis mindre enn i en vanlig bil. At den ikke trenger å være så stor, skyldes at man også kan ta i bruk elmotoren når det er bruk for mer kraft. I motsetning til en konvensjonell bil trenger man med andre ord ikke en motor som skal gi maksimal kraft; det blir viktigere å dimensjonere etter det gjennomsnittlige kraftbehovet.

Et annet interessant trekk ved hybridbiler er at de fanger opp mye av energien som kommer ved motorbremsing, som ellers går tapt i en gammeldags bil. Alt i alt betyr dette at hybridbilen har et lavere forbruk enn konvensjonelle biler, det gjelder særlig i byen og når du kjører små ærend i moderat hastighet.

Ulike typer hybrid

Det finnes i utgangspunktet tre hovedtyper hybrid. Den første er seriehybrid, der forbrenningsmotoren driver en generator. Det er denne strømmen som brukes av den elektriske motoren. Dette er et godt eksempel på en forholdsvis enkel måte å gjøre det på. Det finnes også parallellhybrider, som er mer vanlig i dag. Her har man to motorer som kan brukes separat eller individuelt. Den mest moderne formen er serie-parallellhybrid, som kort fortalt er en parallellhybrid som også har en generator, slik at elmotoren kan lade selv når den er i bruk.

Bjornstadbil.no sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Bjornstadbil.nologin form


epsilon