|
Quick Contact
+123 456 5532

Kjønnsforskjeller og fremtidens biler

Tradisjonelt har det vært ganske store forskjeller i hvordan menn og kvinner har forholdt seg til biler. Mens kvinner har tendert mot å se bilen først og fremst som noe praktisk og kanskje litt som statussymbol, har store deler av den mannlige delen av befolkningen hatt noe av et kjærlighetsforhold til motoriserte kjøretøy. Noe av entusiasmen har kanskje dabbet av etter at bilene i større grad har gått fra mekaniske til delvis elektroniske innretninger som er mye vanskeligere å «mekke» på, men i snitt er det nok fortsatt sånn at menn er noe mer interessert i det som har med bil og teknologi å gjøre. Men hvordan blir det i fremtiden? Vil alle kjønnsforskjeller viskes ut når man hverken kan reparere eller kjøre bilen selv?

Holdninger til selvkjørende biler hos kvinner og menn

Det viser seg at det er ganske store kjønnsforskjeller når det gjelder synet på autonome kjøretøy. Den viser at de fleste kvinner er svært skeptiske til å sitte på i en selvkjørende bil. Faktisk er det bare en firedel av kvinnene i undersøkelsen som sier at de ville turt å ta en tur i en slik bil, hvilket tilsier at det store flertallet ikke stoler på denne nye teknologien i det hele tatt. Menn er betydelig mer positive, men også her er det ganske stor skepsis. Det er også blant mennene litt under halvparten som ville tatt sjansen på å sette seg inn i en bil de ikke kunne kjøre selv.

Vil selvkjørende biler gi tryggere trafikk?

Mange eksperter mener at det er galt og usunt å være så redde for denne nye teknologien. De påpeker at dette er en utvikling som bare vil fortsette, og at det ikke er snakk om mange årene før bilene har blitt fullstendig automatisert og følges opp av digitale systemer langs hele veinettet i Norge. Dette mener de vil gi bedre trygghet ved å luke ut menneskelige feil som så ofte er årsaken til ulykker.

Hvorfor er det kjønnsforskjeller?

Mye av årsakene til frykt for ny teknologi er at man opplever teknologien som noe fremmed. Også med innføringen av for eksempel PC-er var det ofte slik at unge menn var mest ivrige til å ta teknologien i bruk, mens kvinner ikke så denne teknologien som relevant for deres liv. I dag er det selvfølgelig slik at både kvinner og menn forholder seg til digital teknologi hver eneste dag. Derfor kan vi sikkert forvente at kjønnsforskjellene også vil jevne seg ut over tid også når det gjelder autonome kjøretøy.

Bjornstadbil.no sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Bjornstadbil.nologin form


epsilon