|
Quick Contact
+123 456 5532

Vil selvkjørende biler skape komplett kaos?

Utviklingen av selvkjørende biler går saktere enn det de største optimistene, inkludert bilbransjen, trodde bare for noen få år siden. Nå tror mange at det er først på ganske lang sikt at den selvkjørende bilen blir allemannseie. Andre stiller spørsmål om denne utviklingen i det hele tatt er ønskelig. Vil den automatiske bilen rett og slett skape kaos i byene våre?

Nye spådommer mer tilbakeholdne

Nå er det stadig flere også på investeringssiden som demper forhåpningene til selvkjørende biler noe. Det gjelder for eksempel tunge aktører som Continental og Deutsche Bank, som mener at det kan bli både 2030 og 2040 før automatiserte kjøretøy blir så vanlige som vi en gang ble forespeilet at de skulle være allerede i 2020. Problemene er med andre ord mye større enn noen tidligere har tatt høyde for.

Kaos og kø?

Et annet element som bekymrer mange, inkludert transportøkonomene som studerer effektiv trafikk og de samfunnsøkonomiske kostnadene av ulike trafikktyper, er at det kan bli veldig mye kø når de selvkjørende bilene kommer. Det vil derfor være helt nødvendig, hevder de, å innføre omfattende statlige og kommunale regler for bruken av slike biler. Samtidig risikerer man at økt popularitet for biler vil ha negative konsekvenser for miljøet, både lokalt og globalt.

Man forventer at autonome kjøretøy vil gi bedre mobilitet for det enkelte individ, og kanskje også en tryggere trafikk for både sine passasjerer og myke trafikanter. Det har også vært lovet at slike kjøretøy skal bli bedre for miljøet, men når disse forutsetningen legges under lupen er det ikke sikkert at de holder vann. Uregulert bruk av selvkjørende biler kan tvert imot føre til at man kjører mer og lengre enn før, fordi kjøringen nå kan kombineres med andre aktiviteter. I verste fall kan dette både gå ut over kollektivtilbudet og redusere gåing og sykling, som i dag er svært viktig for folkehelsen i Norge.

Kan vi spå fremtiden?

Det er egentlig vanskelig å se for seg alle de samfunnsmessige konsekvensene av omleggingen til autonome kjøretøy på kort sikt. Mange ser særlig at det kan bli mange komplekse og uforutsette utfordringer når autonome kjøretøy i en overgangsfase må dele veien med konvensjonelle biler. Det vil trolig være nødvendig å utarbeide et omfattende lovverk for å regulere denne nye trafikkvirkeligheten.

Bjornstadbil.no sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Bjornstadbil.nologin form


epsilon